+45 4098 1819

Handelsbetingelser

Køb

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb af produkter, undervisningsmateriale, kurser og rådgivning, der rekvireres online eller mundtligt (herefter kaldet ydelser eller produkter) hos Kvindersvej.dk, der ejes af Conni Riksted med CVR.nr. 2535 1916 herefter kaldet riksted effekten.

Enhver levering fra riksted effekten sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne. De tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af riksted effekten fremsendte ordrebekræftelse.

Betaling

Betaling sker kontant til det af riksted effekten anviste betalingssted.

Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

Fortrydelse af bestilling eller flytning af session

Har du booket en session og har brug for at annullere eller flytte din reservation, kan dette gøres uden omkostninger for dig indtil 24 timer inden sessionen.

Ved aflysning senere end 24 timer inden sessionens start, faktureres sessionen fuldt ud. Udeblivelse fra sessionen uden forudgående afbud faktureres ligeledes fuldt ud.

Aflysning af kurser med videre

riksted effekten forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser, foredrag og webinars ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos riksted effekten.

riksted effekten dækker dog ikke køb af evetuelle ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

Rettigheder

Conni Riksted har alle rettigheder til modeller, tekst, billeder, workshops, events, materiale – trykt og digitalt. Brugsretten på alt materiale fra Conni Riksted er personlig og må ikke overdrages.

Alle produkter og materiale må ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Conni Riksteds virksomhed. Conni Riksteds navn og firmanavnene kvindersvej.dk og rikstedeffekten.dk må ikke anvendes i reklame- eller referencemæssig øjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar

Ved at handle med Conni Riksted accepterer og forstår du, at du alene er fuldt ansvarlige for dine handlinger, dit fremskridt og dine resultater, som er afhængige af personlige faktorer herunder, men ikke begrænset til, dine personlige evner, økonomiske muligheder, din viden, livssituation, dit kommitment, bare for at nævne et par stykker.

Coaching og sparring samt dine handlinger på baggrund af Conni Riksteds hjælp og produkter er på dit eget ansvar.

Ethvert erstatningsansvar, som Conni Riksted måtte pådrage sig i henhold til sine services, produkter, coaching, workshops, kurser og uddannelser er begrænset til direkte skade og tab. Conni Riksted kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Conni Riksted har handlet simpelt uagtsomt. Conni Riksteds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 25 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Værneting og lovvalg

Uoverensstemmelser mellem Conni Riksted og køberen afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg som første instans.

kvindersvej.dk

6 genveje til et godt liv!

Du får viden om, værktøjer til og svar på, hvordan du får ro, overskud - og et godt liv!

om 4 minutter ved du, hvordan du kick starter din personlige udvikling og du får

6 tips og øvelser, som mange kvinder før dig har haft stort udbytte af.

Nul spam. Udelukkende emails om kvinder, adfærd og effektivitet. Og du kan selvfølgelig afmelde dig, lige når du ønsker!

Har du spørgsmål og kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig.


Gode tanker herfra

Conni

Fedt at du vil være med! Jeg glæder mig til, at vi i fællesskab klæder dig på til en nemmere hverdag som karrierekvinde og mor. Lige om lidt lander en mail fra mig i din indbakke! På gensyn Conni Kvindersvej.dk.